SLUŽBY

Po zakúpení produktu obdržíte hardvér k pripojeniu riadiacej jednotky a číslo licencie pre vstup do softvérového programu. Následne Vás zaregistrujeme do databázy vašou e-mailovou adresou a zadaním hesla /kódu licencie/. Po registrácii budete oprávnení robiť neobmedzené úpravy vášho motocykla. /po prvej registrácii e-mailovú adresu už nie je možné zmeniť/

Pri inštalácii produktu Vám vieme poskytnúť technickú podporu formou online poradenstva.